GEEN CLUBLID
WEL HANDICAP
REGISTRATIE

LANDGOED GOLFKAART is iets voor u!

Voor slechts € 87,50 per jaar krijgt u direct vele voordelen van het kaarthouderschap inclusief handicapregistratie.

Bij aanschaf van de LANDGOED GOLFKAART ontvangt u 2 greenfee vouchers (t.w.v. €102,-) per jaar, zodat u uw kaarthouderschap direct al heeft terug verdiend.

De voordelen:

 • U krijgt twee greenfee vouchers per jaar voor de 18 holes Championship Courses van Golfbaan Landgoed Welderen en Bleijenbeek.
 • Kaarthouderslabel waarmee u het gehele jaar gratis toegang heeft tot de oefenfaciliteiten van Golfbaan Landgoed Bleijenbeek en Welderen.
 • Bij aankoop van vier greenfee vouchers ontvangt u de vijfde gratis.
 • 10 Greenfeevouchers voor de 18 holes Championship Course voor € 408,- (excl. weekendtoeslag).
 • Handicapregistratie (online via Golfclub Europe).
 • Lidmaatschap van de NGF.
 • U bent WA verzekerd via de NGF (zie www.ngf.nl.) U heeft ook toegang tot het gratis spaar- en speelsysteem Fairwaystrokes.
 • Gratis deelname aan de jaarlijkse wedstrijd om de kampioenstitel van de LANDGOED GOLFKAART.
 • U heeft de voordelen van Limburg Golfland. Hierdoor ontvangt u 20% korting op de reguliere greenfee van alle aangesloten Limburgse banen (o.a. Golfbaan Landgoed Bleijenbeek) en Golfbaan Landgoed Welderen. Deze kunt u vinden op de website van Limburg Golfland. U kunt ook deelnemen aan de toernooien die Limburg Golfland organiseert.
 • Mogelijkheid tot deelname aan de NOBRA competitie (www.golfbaan.nl).

Wedstrijden

Jaarlijks wordt de Landgoed Golfkaart Trofee georganiseerd op Golfbaan Landgoed Bleijenbeek. Deze wedstrijd wordt georganiseerd om ook de niet club gebonden golfer de mogelijkheid te bieden wedstrijdervaring op te doen en om contact te leggen met andere niet club gebonden golfers.
Deelname aan deze wedstrijd is gratis en alleen voor houders van de LANDGOED GOLFKAART!

Dit jaar wordt de Landgoed Golfkaart trofee gehouden op zaterdag 22 oktober 2016.
De wedstrijd zit vol – u kunt zich niet meer aanmelden.

Programma:
Zaterdag 22 oktober 2016

 • v.a. 10:30 uur
  Ontvangst met koffie en Limburgse vlaai
 • 12:00 uur
  Shotgunwedstrijd
 • c.a. 17:00 uur
  Binnenkomst deelnemers in het restaurant, mogelijkheid om te kleden/verfrissen
 • c.a. 18:30 uur
  Prijsuitreiking
 • c.a. 19:00 uur
  Diner (optioneel)

Na afloop wordt er een dagschotel in het restaurant geserveerd voor € 15,00 p.p. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u wilt dineren.
U kunt zich niet meer inschrijven voor deze wedstrijd.

Kaarthouder worden?

Kaarthouder worden van de LANDGOED GOLFKAART is eenvoudig.

Vul het inschrijfformulier in en mail deze naar info@landgoedgolfkaart.nl of stuur hem op (zonder postzegel) naar:

Landgoed Golfkaart
Antwoordnummer 121
6660 VB ELST

Inleveren bij de receptie van Golfbaan Landgoed Welderen of Golfbaan Landgoed Bleijenbeek is natuurlijk ook mogelijk.
Bij contante betaling ontvangt u direct de 2 greenfee vouchers en kunt u deze gebruiken om een ronde te spelen.

Vergeet ook niet om uw huidige lidmaatschap op te zeggen. Klik hier voor de opzegtermijnen van de meest gebruikelijke handicapregistratie instanties.

Contact

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de “Landgoed Golfkaart”

Hieronder staan op een rij de algemene voorwaarden die horen bij de Landgoed Golfkaart. Hierin komt naar voren de duur, de opzegging, de voorwaarden en de betaling van het kaarthouderschap.

Artikel 1. Duur van de Landgoed Golfkaart

1.1. De jaarkaart van de Landgoed Golfkaart is geldig voor een periode van 1 januari t/m  31 december van het lopende kalenderjaar. Het kaarthouderschap wordt na deze periode stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.

Artikel 2. Opzeggen kaarthouderschap

2.1. De Landgoed Golfkaart houder kan de kaart te allen tijde opzeggen tegen 1 januari van enig jaar, mits de opzegging geschiedt voor 1 december van het lopende jaar. Wanneer u dus na 1 december opzegt, bent u de jaarlijkse kosten voor het volgende Landgoed Golfkaart kalenderjaar verschuldigd.

2.2. Het opzeggen van de Landgoed Golfkaart dient schriftelijk te worden gedaan en gestuurd te worden naar e-mailadres info@landgoedgolfkaart.nl of het volgende correspondentieadres: Landgoed Golfkaart, Antwoordnummer 121, 6660 VB ELST.

Artikel 3. Betaling voor de Golfkaart

3.1. De kosten voor de Landgoed Golfkaart worden per automatische incasso van uw bank of giro rekening afgeschreven.

3.2. Jaarlijks ontvangt u na 1 december een verzoek tot betaling van uw kaarthouderschap. Indien u Exploitatie Maatschappij Welderen niet gemachtigd heeft dient u er zorg voor te dragen dat Golfbaan Landgoed Welderen de jaarlijkse kosten voor 15 december op haar rekening heeft staan. De kosten dienen voor het gehele jaar betaald te worden, ook al bent u slechts enkele maanden of weken kaarthouder van de Landgoed Golfkaart. Er vindt geen restitutie plaats.

3.3. De kaarthouder van de Landgoed Golfkaart geeft met een machtiging Exploitatie Maatschappij Welderen toestemming om de verschuldigde kosten van zijn / haar giro-of bankrekeningnummer af te  schrijven en verklaart zich akkoord met de bepalingen en voorschriften die door bankinstellingen en de girorekening dienaangaande zijn of worden gesteld en kennis te hebben genomen van de regeling voor incasso-opdrachten. De kaarthouder dient steeds voor voldoende saldo te zorgen op het moment waarop de vermelde rekening voor het opgegeven bedrag zal worden belast. Indien er geen incasso mogelijk is en er geen betaling heeft plaats gevonden dan kan Exploitatie Maatschappij Welderen de vordering uit handen geven, waarbij alle kosten betreffende gerechtelijke en buiten gerechtelijke worden doorbelast.

Artikel 4. Voorwaarden om kaarthouder te worden van de Landgoed Golfkaart

4.1. De kaart van de Landgoed Golfkaart wordt pas geactiveerd na ontvangst van de betaling. Bij de eerste aanmelding dient een kopie van het NGF Golf Vaardigheid Bewijs of NGF Handicapkaart en/of handicapmutatie meegestuurd te worden.

4.2. Aan het begin van elk kalenderjaar wordt elke kaarthouder een nieuw pasje en de vouchers toegestuurd.

Artikel 5. Adreswijziging

5.1. Als Landgoed Golfkaart houder bent u verplicht iedere adreswijziging en wijziging van giro-of  bankgegevens binnen 21 dagen schriftelijk te melden aan Landgoed Golfkaart, antwoordnummer 121, 6660 VB ELST of via e-mail aan info@landgoedgolfkaart.nl of gebruik hiervoor ons mutatieformulier op www.landgoedgolfkaart.nl

Artikel 6. Wijziging van de condities

6.1. De condities van de Landgoed Golfkaart kunnen jaarlijks tegen het einde van een kalenderjaar worden gewijzigd. U wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, dan kunt u tot 1 januari van dat jaar alsnog uw kaarthouderschap opzeggen.

6.2. De kosten van de kaart kunnen jaarlijks worden aangepast met het percentage waarmee de  consumenten prijs indices (CPI) van alle huishoudens (2006 = 100) is gestegen ten opzichte van het  voorafgaande jaar.